Dzięki przeprowadzonemu referendum Polska 1 maja 2004 wstąpiła do Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w UE zapoczątkowało szereg zmian nie tylko na arenie politycznej kraju, ale również w gospodarce. Po ponad 4 latach członkostwa Polski w UE  można  w subiektywny sposób ocenić zyski i straty wynikające z tego faktu.

Zyski z członkostwa w UE

Pierwszą korzyścią z tego członkostwa jest szybki wzrost eksportu polskich towarów. A co za tym idzie wysoki rozwój aktywności gospodarczej. Polska stała się również dobrym miejscem do inwestycji zagranicznych. Dzięki czemu na terenie całego kraju zmniejszyło się bezrobocie. Nastąpił szybki wzrost rolnictwa dzięki unijnym dotacjom. Poprzez unijne dofinansowania dla rolników rozwija się nie tylko przemysł spożywczy ale też przemysł maszynowy- popyt na nowe maszyny rolnicze. Dzięki członkostwu pojawiły się międzypaństwowe wymiany międzyszkolne. Poprzez wstąpienie do UE Polska stała się krajem atrakcyjnym dla zagranicznych turystów. A jest to spowodowane nie tylko walorom  przyrodniczym ale również kulinarnym naszego kraju.

Straty spowodowane członkostwem w UE

Niestety nie da się jednoznacznie określić strat wynikających z wstąpienia polski do UE. Jednak przeciwnicy polski w UE zawsze znajdą nie jeden powód do krytyki. W tym przypadku będą to słowa krytyki wynikające z wysokich składek dawnych UE. Są one spowodowane wysokimi dotacjami jakie polska dostała zaraz po wejściu do UE. Następnym argumentem jest „utrata” suwerenności polski na rzecz UE. Kolejnym argumentem na „nie” może być szybki wzrost kosztów życia nie porównywalny do wzrostu dochodów obywateli. Większa emigracja głównie młodych i dobrze wykształconych ludzi do bogatszych krajów wspólnoty.

Polska dzięki wstąpieniu do UE na pewno na tym zyskała na różnych płaszczyznach. Nie tylko na gospodarczej ale również na politycznej i społecznej. Swobodne poruszanie się po krajach UE jest również nie wątpliwym tego atutem. Jedynym minusem obecności Polski w UE jest wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym oraz pełne podporządkowanie się polityce wspólnoty.

Polska w NATO