Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) założone zostało we wrześniu 1960 r. w wyniku Konferencji w Bagdadzie, powołanej z inicjatywy Iraku. Siedziba organizacji znajduje się w Wiedniu. Jej celem jest ujednolicenie polityki produkcji, ustalenie wspólnych cech wydobycia i zbytu ropy naftowej oraz ochrona producentów z Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej przed Zachodnim rynkiem. Na początku swojego istnienia, organizacja skupiała w sobie zaledwie pięć państw, teraz natomiast jest ich czternaście i razem kontrolują około 70% światowych zasobów ropy.

Członkowie i siedziba

Chociaż wśród państw członkowskich OPEC nie znajdują ani Stany Zjednoczone, ani Rosja, jest to dziś najsilniejsza instytucja zrzeszająca producentów ropy. Pomimo tego, że początki jej istnienia nie były spektakularne, OPEC wkrótce, w wyniku kryzysu naftowego w latach siedemdziesiątych, zyskała przewagę na rynku dzięki posiadaniu bardzo taniej ropy.

Wśród krajów założycielskich znajdują się: Iran, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela, w dalszej kolejności do organizacji przystąpiły Katar (1961), Libia (1962), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (1973–1992, później ponownie w 2007 roku), Gawon (1975–1995, ponownie należy do OPEC od 2016 roku), Angola (2007) i Gwinea Równikowa (2017). Państwa te, ze względu na znaczy udział w światowych dostawach ropy naftowej, mają realny wpływ na jej cenę na rynkach międzynarodowych poprzez zmianę wielkości jej wydobycia.

Pierwsza siedziba organizacji znajdowała się w Genewie, jednak w 1965 roku została przeniesiona do Wiednia, w wyniku przydzielenia OPEC przez Szwajcarię statusu organizacji międzynarodowej. Taki wybór miejsca siedziby wynikał z faktu, iż zarówno Szwajcaria jak i Austria są państwami neutralnymi.

Struktura

Organizacja składa się z trzech organów: organu naczelnego — Konferencji OPEC, na której to delegatury państw członkowskich spotykają się dwa razy do roku; Rady Gubernatorów i Komisji Ekonomicznej oraz sekretariatu, będącego jednostką wykonawczą; z przewodniczącym Ahmedem Mohamedem Elghaberm (Libia) na czele.

W 2016 roku sekretarzem generalnym OPEC został Mohammed Sanusi Barkindo. Jego poprzednikiem w latach 2007–2016 był Abdallah Salem el-Badri.

Polska w NATO