Faktoring to dynamicznie rozwijająca się usługa finansowa, dzięki której przedsiębiorcy mogą w szybki sposób pozyskać środki finansowe na dowolne cele. Za pomocą faktoringu firma może skutecznie finansować sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Czytaj dalej i dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie faktoringu pełnego.

 

Faktoring pełny, znany także jako faktoring właściwy lub faktoring bez regresu, to klasyczna i jedna z najczęściej wybieranych form faktoringu w Polsce. Równie popularnym rodzajem faktoringu jest faktoring bez regresu. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, tylko w 2017 roku liczba polskich firm, które korzystały z faktoringu, wyniosła niemal 8 tysięcy. Z każdym rokiem liczba faktorantów wzrasta. Dowiedz się dlaczego.

Faktoring pełny jako sposób na poprawę płynności finansowej

 

Faktoring pełny to doskonały sposób na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, które w swej działalności stosuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Bez względu na to, czy realizuje sprzedaż towarów,czy usług, a także czy oferowane terminy płatności wynoszą 7, czy 45 dni, faktorant (firma korzystająca z faktoringu) może cieszyć się dodatkową gotówką już po 24 godzinach.

Tyle trwa czas wypłaty środków finansowych od momentu przekazania kopii faktury w przypadku najlepszych faktorów na rynku, czyli firm świadczących usług faktoringowe. Warto pamiętać, że faktoring pozwala na pozyskanie w szybkim czasie nawet 90 procent wartości pojedynczej faktury za sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności.

Pozostała część kwoty zostaje wypłacona przez faktora po terminie płatności widniejącym na dokumencie poświadczającym sprzedaż.

Jakie korzyści niesie ze sobą faktoring pełny?

 

Faktoring pełny pozwala nie tylko na zdobycie gotówki, która w normalnych warunkach byłaby zamrożona na fakturach z długim terminem zapłaty, ale również na zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności lub opóźnień w spłacie należności przez kontrahentów. Dzięki faktoringowi pełnemu faktoranci przekazują całe ryzyko niewypłacalności na faktorów, co pozwala uniezależnić się od nieterminowych lub niewypłacalnych partnerów biznesowych.

Przeniesienie ryzyka niewypłacalności skutkuje przejęciem całego procesu dochodzenia roszczeń i monitorowania należności przez faktorów, dzięki czemu firma korzystająca z faktoringu właściwego może zaoszczędzić potrzebne do tego rodzaju czynności zasoby. Poza tym wypłata 100 procent wartości faktury następuje także wtedy, gdy odbiorca sprzedanych towarów i usług z odroczonym terminem płatności nie zapłacił faktycznie nawet złotówki.

Kto może stosować faktoring?

 

Tak naprawdę korzyści z faktoringu odczuje każde przedsiębiorstwo, które w swojej działalności prowadzi sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Faktoring pozwala pozyskać środki finansowe, które można przeznaczyć na dowolny cel, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zdobyć dodatkowe pieniądze np. na wypłatę należności względem partnerów biznesowych, pracowników, Urzędu Skarbowego czy ZUS.