Obsługa działu kadrowo-płacowego jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Coraz większa liczba organizacji decyduje się jednak na przeniesienie tych obowiązków na zewnątrz firmy, czyli na outsourcing kadrowy.

Czym jest outsourcing kadrowy?

Outsourcing to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza zlecanie pewnych zadań firmom zewnętrznym. Outsourcing polega na przenoszeniu działów na zewnątrz przedsiębiorstwa i powierzanie ich innym firmom. Zwykle, outsourcing dotyczy działów takich jak kadry i płace, IT oraz rekrutacja. Przykładowo outsourcing kadrowy w Warszawie prowadzony jest w wielu korporacjach, małych i średnich firmach. Outsourcing kadrowy polega na zleceniu firmie zewnętrznej wszystkich obowiązków, które dotychczas wykonywane były w siedzibie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dana organizacja nie musi już wydzielać przestrzeni biurowej dla działu kadr, płacić pracownikom, szkolić ich i prowadzić rekrutacji do tego zespołu podwładnych. Zakres kompetencji działu kadr obejmuje zwykle nie tylko naliczanie wynagrodzeń, ale także przygotowywanie umów dla pracowników, rozliczanie czasu pracy, zajmowanie się szkoleniami BHP, a także sporządzanie dokumentacji pracowniczej. W praktyce można więc stwierdzić, że dział kadr ma bardzo szeroki zakres zadań, a tym samym ciąży na nim znaczna odpowiedzialność. Duża liczba obowiązków i wysokie koszty powodują, że coraz większą popularnością cieszy się korzystanie z usług firmy zewnętrznej, w zakresie zadań kadrowych.

Outsourcing kadrowy a efektywność przedsiębiorstwa

Wiele przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing kadrowy, który wiąże się z następującymi korzyściami:

  • zmniejszenie kosztów,
  • częściowe przeniesienie odpowiedzialności,
  • możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
  • wsparcie merytoryczne ze strony firmy zewnętrznej,
  • rezygnacja z dodatkowej przestrzeni biurowej, rekrutacji do działu kadr, konieczności poszukiwania nowych pracowników,
  • przeniesienie kontroli ze strony ZUS na firmę zewnętrzną

Właśnie dlatego outsourcing kadrowy może bardzo korzystnie wpływać na efektywność przedsiębiorstwa. Okazuje się, że firmy, które przenoszą część obowiązków na zewnątrz, mogą koncentrować się na swoich celach biznesowych, wartościach, wizji i misji organizacyjnej. Zmniejszenie kosztów powoduje, że możliwe jest zwiększenie wkładu w inne elementy firmy, na przykład reklamę, promocję, otwieranie nowych placówek. Spore znaczenie ma także brak konieczności ciągłego doszkalania pracowników firmy, z zakresu prawa pracy i zmian w tym zakresie. To firma zewnętrzna ma za zadanie szkolić swoich pracowników i wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Outsourcing kadr usprawnia więc inne procesy biznesowe i wiąże się z mniejszymi obciążeniami finansowymi na przedsiębiorstwie.