Garaż na własnym podwórku to marzenie wszystkich, którzy nie mają żadnego miejsca, gdzie mogliby przechowywać samochód, narzędzia i inne przedmioty. Czy postawienie garażu bez pozwolenia jest legalne?

 

Stwierdzenie „garaż bez pozwolenia” dla niewtajemniczonych osób może brzmieć jako sposób na obejście prawa. Po zagłębieniu się w temat okazuje się jednak, że może to być po prostu umiejętne wykorzystanie obowiązującego prawa i stworzenie pożądanego miejsca w zgodzie z przepisami. Jak postawić garaż bez pozwolenia? Przede wszystkim należy poznać przepisy.

 

Garaż bez pozwolenia – diabeł tkwi w szczegółach

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że w ostatnich latach podejście organów legislacyjnych wobec rozmaitych pozwoleń budowlanych uległo sporej liberalizacji. Wszelkie wprowadzane zmiany, choć nieraz spotykały się z dezorientacją wśród zainteresowanych, miały ułatwić prywatnym inwestorom przygotowanie odpowiednich koncepcji lub realizację projektów budowlanych. Ustawa o prawie budowlanym jest regularnie nowelizowana, a ostatnie zmiany umożliwiły budowę garażu bez pozwolenia ‒ jednak nie w każdym przypadku.

 

Jak to wygląda w praktyce?

 

Niewielki garaż można śmiało wybudować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, o ile spełni wszystkie stosowne wymagania. Zgodnie z obowiązującym prawem garaż jest obiektem budowlanym w typie konstrukcji budynku lub pomieszczeniem przeznaczonym do postoju pojazdów. Za garaż uznaje się konstrukcję budowlaną, która posiada zadaszenie oraz cztery zamknięte ściany ‒ to odróżnia garaż od otwartej wiaty, na którą w żadnym przypadku nie potrzeba zezwolenia.

Aby postawić garaż, należy jedynie zgłosić chęć jego postawienia do urzędu gminy lub innego stosownego organu administracji samorządowej. Prywatny garaż budowany na zgłoszenie bez konieczności otrzymania pozwolenia powinien mieć wysokość co najmniej 2,2 m oraz 2 m odległości od przewodów lub urządzeń instalacyjnych. Poza tym garaż bez pozwolenia musi być wyposażony w elektryczną instalację oświetleniową, mieć zapewnioną wymianę powietrza, posadzkę umożliwiającą odpływ cieczy, a także wjazd lub wrota garażowe o szerokości co najmniej 2,3 m i 2 m wysokości w świetle.

Wolnostojący garaż bez pozwolenia można wybudować, gdy jego powierzchnia zabudowy liczona po ścianach zewnętrznych nie przekracza 35 m2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istotna jest też łączna wielkość powierzchni zabudowy wraz z wolnostojącymi parterowymi budynkami gospodarczymi nieprzekraczającymi 35 m2, innymi garażami, wiatami, a także wszystkimi innymi konstrukcjami budowlanymi do 35 m2 na każde 500 m2 działki. Budowa garażu nie wymaga uzyskania pozwolenia w żadnej sytuacji, jeśli garaż będzie stanowić część innego budynku, którym w większości przypadków jest dom jednorodzinny. W takiej kwestii decydujące o jego kształcie będą przepisy dla macierzystego budynku.